Category: ratno

વિવેકભાઈ ભેડાએ UPSCની પરીક્ષા પાસ કરી 0

વિવેકભાઈ ભેડાએ UPSCની પરીક્ષા પાસ કરી

આહીર સમાજ નું ગૌરવ શ્રી વિવેકભાઈ ભેડાએ UPSCની પરીક્ષા પાસ કરી ગુજરાત આહીર સમાજના પ્રથમ IPs તરીકે પસંદગી પામી ગુજરાતમાં વસતા આહીર સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે અને આહીર સમાજનું સપનું સાકાર કરી આજના યુવાનો...

જયાબેન આર. રામની અંડર-૧૯ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી 0

જયાબેન આર. રામની અંડર-૧૯ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી

ઉના તાલુકાના વાંસજ ગામની દીકરી જયાબેન આર. રામની અંડર-૧૯ ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી થયેલ છે. આહીર સમાજ નું ગૌરવ વધેલ છે